Ukrayna

Avropa İttifaqının EU4Digital təşəbbüsü iqtisadiyyatın inkişafına, daha çox yeni iş yerlərinin yaradılmasına, insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına və müəssisələrə dəstək məqsədilə Aİ-nin standart və təcrübələrinə uyğun olaraq rəqəmsal iqtisadiyyatın və cəmiyyətin əsas sahələrini inkişaf etdirmək üçün bir sıra tədbirlər təklif edərək Ukraynada rəqəmsal islahat proqramına dəstək verir.

Xəbərlər Hadisələr Uğur hekayələri

Ukraynada rəqəmsal bazarların uyğunlaşdırılması nəticəsində rəqabətin güclənəcəyi və bununla da onlayn xidmətlərin təkmilləşəcəyi, ucuzlaşacağı, eləcə də insanların daha geniş seçimlərdən yararlanacağı gözlənilir. O həmçinin investisiya cəlb edəcək və ticarət və məşğulluğu artıracaq, ölkənin sosial və iqtisadi inkişafına töhfə verəcəkdir.

EU4Digital təşəbbüsünün qarşısına qoyduğu hədəfləri arasında region daxilində səyahət edən Ukraynalıların daha ucuz telefon xidmətlərindən istifadə etməsi üçün 2020-ci ilə qədər Şərqi Tərəfdaş ölkələri arasında vahid rouminq məkanının tətbiqi, o cümlədən yeni yaranan sahələrin tələblərinə uyğun olması məqsədilə rəqəmsal bacarıqların inkişafına konkret dəstək və innovasiyalar və startaplar üçün əlverişli mühitin yaradılması var. Buraya Ukraynada İKT-nin İnkişafı Mərkəzinin seçilməsi və adı çəkilən sektorda təlimlərin təmin olunması da daxildir. Transsərhəd elektron ticarət sahəsinə dəstək nəticəsində ixrac prosedurlarının sadələşməsi, sərhəddə gecikmələrin azalması, əməliyyatların təhlükəsizliyinin və şəffaflığının artması, eləcə də Ukraynada rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı və istehlakçılara göstərilən xidmətlərin çeşidinin və keyfiyyətinin artacağı gözlənilir. Elektron səhiyyə sahəsinə gəlincə, Ukraynanın səhiyyə sistemi, tibb sahəsində çalışan mütəxəssisləri və nəticədə xəstələr, yerli qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində icra olunacaq Elektron səhiyyə xidmətləri üzrə təlimat və ümumi standartların hazırlanmasından, məlumat mübadiləsindən və sağlamlığa dair qeydlərin aparılmasından faydalanacaqlar.

EU4Digital yerli dövlət orqanları üçün elektron idarəetmə həllərinin tətbiqində və inzibati xidmətlərin uyğunluğunun təmin edilməsində, habelə, xüsusən seçkilərdən əvvəl kiber dayanıqlılığın gücləndirilməsində Aİ-nin Ukraynaya göstərdiyi ikitərəfli dəstəyi tamamlayır.

Ukrayna rəqəmsal transformasiyanı siyasətin prioritet istiqaməti kimi təyin etmişdir və “ProZorro” və Elektron səhiyyə sistemlərinin və 4G mobil şəbəkəsi üzrə layihələrin həyata keçirilməsində, eləcə də dövlət və özəl sektorlarda elektron xidmətlərin tətbiqində qeydə alınan son uğurlar bunu sübut edir. Ukraynanın rəqəmsallaşdırılması ekspert və biznes icmalarının birgə səyləri ilə həyata keçirilir və 2018-ci ildə Ukrayna hökuməti ölkənin Rəqəmsal İqtisadiyyatının və Cəmiyyətinin İnkişafı Konsepsiyasını və Fəaliyyət Planını (2018-2020-ci illər üzrə) qəbul etmişdir. Ukraynanın rəqəmsallaşdırma proqramında göstərilən prioritetlərə rəqəmsal iqtisadiyyat, telekommunikasiya və rəqəmsal infrastruktura dair qanunvericilik, o cümlədən genişzolaqlı rabitəyə dair strategiya, Elektron ticarət, Elektron etimad və Kibertəhlükəsizlik sahələrində Nağdsız İqtisadiyyat Proqramı və Ukraynanın bölgələrində desentralizasiya və Elektron bacarıqlar, Elektron səhiyyə və Elektron ticarət kimi sahələrin həyata keçirilməsinə yönəlmiş “Ağıllı şəhərlər – ağıllı rayonlar” təşəbbüsü də daxildir.

Bütün əlaqədar layihələri göstər