EU4Digital: Tədqiqat və təhsil icmalarının əlaqələndirilməsi (EaPConnect)

Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna
  • Müddəti: 2020-2025
  • Aİ töhfəsi: €10 milyon

EaPConnect (2020-2025 – 10 milyon avro) layihəsinin məqsədi, Aİ və Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrindən olan tədqiqat və təhsil icmalarını bir araya gətirmək və rəqəmsal texnologiyalar sahəsində qeyri-bərabərliyi azaltmaqdır. Layihə çərçivəsində ölkələr arasında elmi-tədqiqat sahəsində mübadilənin miqyasını artırmaq üçün şəbəkə infrastrukturu genişləndiriləcək, elmi-tədqiqat sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirmək üçün yeni xidmətlər təklif etməklə yerli tədqiqat və təhsil şəbəkələrinin (MTTŞ-lar) fəaliyyəti artırılacaq, müxtəlif tədbirlər, təlimlər və digər təşəbbüslər vasitəsilə lazımi bilik və bacarıqlar toplanmaqla iş birliyinə nail olunacaq.

Layihənin cari mərhələsi, ilk EaPConnect proqramının (2015-2020 – 13 milyon avro) nailiyyətlərinə əsaslanır.

Məqsədlər

  • Tədqiqat və təhsil üzrə şəbəkə infrastrukturunu və xidmətləri, eləcə də rəqəmsal texnologiyalar sahəsində qeyri-bərabərsizliyi azaltmaqla onların ŞT ölkələri daxilində genişləndirilməsi.
  • Layihə başa çatdıqdan sonra milli tədqiqat və təhsil ekosistemlərini və rəqəmsallaşdırma üzrə proqramları dəstəkləməyə davam etmək üçün beynəlxalq şəbəkə bağlantısının və milli tədqiqat və təhsil icmaları şəbəkələrinin dayanıqlığının artırılması.
  • Digər Avropa infrastrukturları və təşəbbüsləri ilə əlaqələrin qurulması.
  • ŞT ölkələrindən olan tədqiqatçıların və təhsil işçilərinin Avropa təşəbbüsləri və layihələrində, eləcə də Avropadakı digər tədqiqat və təhsil icmalarında iştirak etmələri üçün beynəlxalq əməkdaşlıqlardakı iştirakının dəstəklənməsi.

Fəaliyyətlər

  • Tədqiqat və təhsil üçün ayrılmış yüksək ötürmə qabiliyyətinə malik şəbəkə infrastrukturunun əldə olunması və təmin olunması və onun ümumavropa GEANT şəbəkəsi ilə düzgün inteqrasiyasının təmin olunması.
  • Tədqiqat və təhsil icmalarının resurslara çıxış imkanı və birlikdə işləmələri üçün onların ehtiyaclarını qarşılayacaq GEANT şəbəkəsinin üstün xüsusiyyətlərindən yararlanmaq və digər xidmətlərin təmin edilməsi.
  • Benefisiar tərəfdaşların davamlılığını və onların layihə hədəflərinə çatmaq bacarıqlarını dəstəkləyən bilik və münasibətləri inkişaf etdirmək üçün təlimlərə, seminarlara və mentorluq proqramlarına çıxış imkanın təmin edilməsi.
  • Layihənin, tərəfdaşların, müxtəlif maraqlı tərəflər arasındakı nailiyyətlərin və üstünlüklərin daha böyük kütləyə çatdırılması, o cümlədən məlumat mübadiləsi və insanlar arasında əlaqələrin qurulması üçün konfransların, istifadəçi icmaları ilə görüşlərin və digər tədbirlərin təşkili.

https://www.eapconnect.eu

https://www.facebook.com/EaPConnectProject 

https://twitter.com/eapconnect_news


Hadisələr

Yaxın günlərdə hər hansı tədbir yoxdur

Hamısına bax

Uğur hekayələri

Heç bir element tapılmayıb

Hamısına bax