EU4Armenia: e-Gov Actions

Ermənistan
  • Müddəti: 2017-2020
  • Aİ töhfəsi: €5.65 milyon

Üç illik EU4Armenia: e-Gov Actions (2017-2020 – 5,65 milyon avro) layihəsinin məqsədi Ermənistanın dövlət idarəçiliyində iştirak edən bütün təşkilatlar arasında sadələşdirilmiş və standartlaşdırılmış etibarlı əlaqə yaratmağa imkan verən hökumət orqanları arasında uyğunluq üzrə platformanın yaradılması və sərhəd keçid məntəqələri üçün bir pəncərə prinsipinə uyğun həllərin tətbiq edilməsidir. Layihə çərçivəsində şəffaflıq, dövlət nəzarəti və elektron idarəçilik xidmətləri güclənəcək və hökumət orqanları, iqtisadi subyektlər və vətəndaşların vaxt və puluna qənaət ediləcək.