EU4DigitalUA

Ukrayna
  • Müddəti: 2020-2024
  • Aİ töhfəsi: €25 milyon avro

EU4DigitalUA layihəsi, rəqəmsal transformasiya, kibertəhlükəsizliyin və məlumatların qorunmasının gücləndirilməsi, Aİ və Ukrayna arasında imzalanan Assosiasiya Sazişini həyata keçirilməsi və genişzolaqlı rabitənin inkişafı daxil olmaqla Ukraynanın rəqəmsal transformasiyasını və Aİ-nin Vahid Rəqəmsal Bazarı ilə uyğunlaşdırılmasını dəstəkləyir.

EU4DigitalUA proqramı aşağıdakı altı komponentdən ibarətdir:

  1. Qarşılıqlı fəaliyyət və rəqəmsal hökumət infrastrukturu.
  2. Təşkilati strukturların gücləndirilməsi və potensialının artırılması.
  3. Kommunikasiya və ictimaiyyətin məlumatlandırılması.
  4. Elektron xidmətlərin inkişafı.
  5. Kibertəhlükəsizlik və məlumatların qorunması.
  6. Aİ və Ukrayna arasında Assosiasiya Sazişinin telekomunikasiya fəslinin həyata keçirilməsi və genişzolaqlı rabitənin inkişafında hökumətin dəstəyi.

Estoniyanın Elektron Hökumət Akademiyası (EGA) 1, 4 və 5-ci komponentləri (kibertəhlükəsizlik) həyata keçirir. “Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas” (FIIAPP, İspaniya) 2, 3 və 5-ci komponentlərin (məlumatların qorunması) həyata keçirilməsini rəhbərlik edəcək. 6-cı komponent bir neçə satınalma müqaviləsi çərçivəsində həyata keçiriləcək.

EU4DigitalUA, dövlət xidmətlərinin təminatını dəstəkləmək üçün dövlət elektron xidmətləri, Trembita sistemi və inzibati xidmət mərkəzləri üçün müasir Vulyk məlumat sistemi üçün informasiya sisteminin hazırlanmasını həyata keçirən EGOV4UKRAINE layihəsinin davamıdır.