Bazarlara çıxış və xidmət keyfiyyətinin monitorinqi sistemi sahəsində Rabitə və İnformasiyalaşdırma üzrə Dövlət Nəzarəti Milli Komissiyasının tənzimləyici potensialının gücləndirilməsi

Ukrayna
  • Müddəti: 2019-2021
  • Aİ töhfəsi: €1.3 milyon

Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən bu Tvinninq layihəsinin (2019-2021 – 1,3 milyon avro) məqsədi, Ukraynanın Milli Tənzimləyici Orqanı olan Rabitə və İnformasiyalaşdırma üzrə Dövlət Nəzarəti Milli Komissiyasının tənzimləyici potensialının gücləndirilməsi yolu ilə bazarda elektron rabitə şəbəkələrinə və əlaqəli qurğulara çıxışı və qarşılıqlı əlaqə sahələrində fəaliyyətin yaxşılaşdırılması və elektron rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinə nəzarətdir.