Aİ-nin normativ-hüquqi bazasına uyğun olaraq Gürcüstanın Milli Rabitə Komissiyasının (GNCC) elektron rabitə sahəsində normativ-hüquqi bazasının və əməliyyat bacarıqlarının inkişafına dəstək

Gürcüstan
  • Müddəti: 2017-2019
  • Aİ töhfəsi: €1.7 milyon

Aİ-nin bu Tvinninq layihəsinin (2017-2019 – 1,7 milyon avro) məqsədi Aİ-nin normativ-hüquqi bazasına uyğun olaraq Gürcüstanın rabitə sahəsində normativ-hüquqi bazasının və əməliyyat bacarıqlarının inkişafına dəstək vermək və Gürcüstanın elektron rabitə sektorunda bazarın bütün iştirakçıları üçün rəqabət mühitinin təmin edilməsidir.