Transsərhəd elektron xidmətlərin qarşılıqlı fəaliyyəti niyə bu qədər vacibdir və EU4Digital Şərq Tərəfdaşlığı regionunda transsərhəd elektron xidmətlərin qarşılıqlı fəaliyyətini təmin etmək üçün nə edir?

  • Tarix: 22/04/20
  • Paylaş:

Bir çox dövlət xidmətləri getdikcə onlayn olaraq daha da əlçatan olur, lakin onlar nadir hallarda transsərhəd qarşılıqlı əlaqə üçün tam istifadə olunur. Hökumətlər, sahibkarlıq müəssisələri və vətəndaşlar ölkənin sərhədlərindən kənarda qarşılıqlı fəaliyyət göstərən elektron xidmətlərlə qarşılıqlı əlaqəyə girərkən elektron xidmətlərə tam çıxış əldə edə, əsas müvafiq qayda və tələbləri başa düşə, öz şəxsiyyətlərini doğrulaya bilə, transsərhəd ödənişləri həyata keçirə, sənədləri elektron şəkildə imzalaya və ya möhürləyə, elektron sübut təqdim edə bilərlər. Aİ səviyyəsində vahid rəqəmsal giriş informasiyalara, inzibati prosedurlara və yardım xidmətlərinə onlayn çıxış imkanına şərait yaradır.


Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsinin transsərhəd elektron xidmətlər təqdim etməyə hazırlığını gücləndirmək üçün EU4Digital proqramı Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsinin transsərhəd elektron xidmətləri təqdim etməyə hazırlığının qiymətləndirilməsi üçün baza müəyyən etmişdir və həmin bazaya aşağıdakılar daxildir:

  • Təşkilati və texniki maneələrin müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması;
  • Qarşılıqlı fəaliyyətə dair fundamental prinsiplər;
  • Xarici vətəndaşların elektron xidmətlərə çıxış imkanı;
  • Rəqəmsal vasitələrin mövcudluğu.


Qiymətləndirmələrə əsaslanaraq, EU4Digital proqramı Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri üçün təlimat və praktiki tövsiyələr verəcək qarşılıqlı fəaliyyət göstərən transsərhəd elektron xidmətlər bazası yaradacaq. Bununla da rəqəmsal vasitələrdən istifadə ilə milli səviyyədə qarşılıqlı fəaliyyət göstərən transsərhəd elektron xidmətlərin inkişafına uyğunlaşdırılmış yanaşma təmin ediləcək.