Bunların hamısı olduqca faydalı qiymətləndirmə mexanizmləridir, amma onlar yerlərdə mövcud olan çatışmazlıqları aradan qaldırmağa necə kömək edəcək?

  • Tarix: 06/04/20
  • Paylaş:

EU4Digital proqramı, rəqəmsal bacarıqlardakı boşluqları ölçmək və müqayisə etmək üçün ümumi metodologiya hazırlayıb. Bu da dəlillərə əsaslanaraq, müəyyən problem sahələrində fəaliyyətlərin hədəflənməsinə və rəqəmsal bacarıqlar və strateji hədəflər sahəsindəki fəaliyyətlərin təsirini ölçməyə imkan verir. 

Məlumatların əldə edilməsi Şərqi tərəfdaş ölkələrində rəqəmsal bacarıqlara dair strategiyaların hazırlanmasında və onların Avropa səviyyəli strategiyalarla uyğunlaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Elektron bacarıqlar ilə əlaqədar fəaliyyətin bir hissəsi, Şərqi tərəfdaş ölkələrində rəqəmsal bacarıqlarda uyğunsuzluqların ölçülməsi üçün hər hansı bir ölkənin mənşəyini nəzərə alaraq müvafiq metodologiya uyğunlaşdıraraq dəqiq və qısa bir metodologiyanın hazırlanmasına yönəlmişdir.

Bacarıqların ölçülməsinə uyğunlaşdırılmış rəqəmsal yanaşma, çıxış yolunun tapılması və regional və milli təşəbbüslərin təsirinin qiymətləndirilməsinə, eləcə də bacarıqların çatışmazlığını, boşluqları və uyğunsuzluqları müəyyənləşdirməyə imkan verir. Uyğunlaşdırılmış məlumatların ölçülməsi, həm də Şərqi tərəfdaş ölkələri arasında rəqəmsal bacarıqların inkişafındakı fərdi irəliləyişləri qiymətləndirməyə və Aİ ölkələri ilə müqayisə etməyə imkan verir.

Şərqi tərəfdaş ölkələrində rəqəmsal bacarıqlardakı milli boşluqların ölçülməsi və proqnozlaşdırılması üzrə ümumi metodologiyanın hazırlanması aşağıdakılara imkan verəcək: 

  • Milli səviyyədə mövcud olan inkişafa dair strategiyaların Aİ təcrübəsinə uyğun olaraq ölçülmüş konkret məlumatlara uyğunlaşdırılması, xüsusi problem sahələrini və tələb və təklifdəki uyğunsuzluqları müəyyən etməyə kömək edəcək;
  • Şərqi tərəfdaş ölkələri ilə Aİ arasında müqayisə aparmağa imkan verən və rəqəmsal bacarıqlarla əlaqəli problemlərin birgə həlli yollarını tapmağa imkan verən rəqəmsal bacarıqlarla əlaqəli məlumatların toplanmasına ümumi yanaşma;
  • Sistemli və müntəzəm ölçmələr rəqəmsal bacarıqlar ilə əlaqədar əmək bazarının gələcək ehtiyaclarını proqnozlaşdırmağa əsas verir.