Hamıya məlumdur ki, elektron bacarıqlar müasir həyatımızın ayrıılmaz hissəsinə çevrilib. Şərq Tərəfdaşlığı regionu bu sahədə Avropa İttifaqı ölkələrindən nə qədər geridədir?

  • Tarix: 06/04/20
  • Paylaş:

İKT-nin imkanlarının tam şəkildə istifadəsində ən böyük maneə rəqəmsal bacarıqların çatışmazlığıdır. Rəqəmsal bacarıqlar, vətəndaşların rəqəmsal cəmiyyətdə fəallığını stimullaşdırmaqla və yeni texnologiyaların tətbiqi ilə iqtisadiyyatın inkişafına dəstək verməklə istənilən rəqəmsal transormasiyanın uğur qazanmasında əsas katalizator rolunu oynayır. Rəqəmsal bacarıqlara tələbat artdıqca, əksər hallarda təminat tələbat ilə ayaqlaşmır.

2018-ci il üzrə peşələrin gələcəyinə dair hesabata əsasən bütün sənayelərdə şirkətlərin böyük əksəriyyəti yeni texnologiyaların müvəffəqiyyətlə tətbiqində işçi qüvvəsinin keyfiyyətindəki boşluqları əsas maneələrindən biri hesab edirlər.Bu hesabata əsaslansaq, Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyada işçi qüvvəsinin yarıdan çoxunun təkrar ixtisaslaşması tələb olunur.