Qarşıdan gələn beş il ərzində Şərqi tərəfdaş ölkələrində rəqəmsal bacarıqların təkamülünü necə təsəvvür edirsiniz? EU4Digital bu sahənin inkişafına necə kömək edəcək?

  • Tarix: 06/04/20
  • Paylaş:

Rəqəmsal bacarıqlar, vətəndaşların rəqəmsal cəmiyyətdə fəallığını stimullaşdırmaqla istənilən rəqəmsal transormasiyanın uğur qazanmasında əsas katalizator rolunu oynayır. Hər hansı bir ölkədə iqtisadiyyatda və insan kapitalında artımı qoruyub saxlamaq üçün bu cür bacarıqlara ehtiyac çox vacibdir.

Şərqi tərəfdaş ölkələri gələcəkdə iqtisadi inkişaf üçün ən vacib bünövrə olan əmək bazarında rəqəmsal bacarıqlar üzrə tələb və təklif arasındakı əlaqəni təmin etməklə iqtisadi potensiallarını daha yaxşı reallaşdıra biləcəklər. Bundan əlavə, Şərqi tərəfdaş ölkələri sübutlara əsaslanan siyasətlərin planlaşdırılmasını dəstəkləyən milli strategiyalara daha dəqiq rəqəmsal bacarıqlarla əlaqəli məlumatları daxil edə biləcəklər.

Önümüzdəki illər ərzində EU4Digital proqramı çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər aşağıdakıları dəstəkləmək məqsədi daşıyır:

  • Şərqi tərəfdaş ölkələri ilə Aİ arasında müqayisə aparmağa imkan verən, habelə ayrı-ayrı Şərqi tərəfdaş ölkələri arasında müqayisə və ümumi rəqəmsal bacarıqların inkişafı fəaliyyətlərini əlaqələndirmək, izləmək və prioritetləşdirmək üçün hər bir Şərqi tərəfdaş ölkəsində rəqəmsal bacarıqların səmərəli idarə olunması.
  • Ümumi qaydada və Aİ təcrübəsinə uyğun olaraq məlumatlar toplamaqla müəyyənləşdirilmiş problem sahələrinin dəlillərə əsasən hədəf seçilməsi. Rəqəmsal bacarıqlar və məşğulluq üzrə koalisiyasıyaların rəqəmsal bacarıqlar ilə bağlı müəyyən edilmiş problemli sahələr üzrə səylərin əlaqələndirilməsində iştirak edəcəyi gözlənilir.
  • Müxtəlif İKT və əmək bazarı ilə əlaqəli məsələlərin spesifik ehtiyaclarına uyğun siyasətlərin qurulmasını dəstəkləyəcək rəqəmsal bacarıqlara dair fəaliyyətlərin və strateji hədəflərin təsirinin ölçülməsi.