EU4Digital elektron səhiyyə sahəsində konkret olaraq hansı işləri görür?

  • Tarix: 22/04/20
  • Paylaş:

EU4Digital təşəbbüsü, Şərqi tərəfdaş ölkələrində əhalinin sağlamlığının qorunmasına dair məlumatların idarə edilmə vəziyyətini qiymətləndirmək və səhiyyə ilə bağlı məlumatların bölüşdürülməsi və idarə edilməsi işinin Aİ-nin qabaqcıl təcrübələrinə və Şərqi tərəfdaş ölkələrində günün reallıqlarına uyğun olmasını təmin etmək üçün təlimatlar üzərində işləyir. Ən yaxşı halda bu, eyni standartlara cavab verən məlumatların müxtəlif təşkilatlar, maraqlı tərəflər və hətta sərhədlər arasında qarşılıqlı şəkildə əvəz oluna biləcəyi anlamına gəlir. Bununla da yerindən asılı olmayaraq xəstələrə daha yaxşı xidmət göstərmək üçün vacib əhəmiyyətə malikdir.

EU4Digital tərəfindən əhatə olunan elektron səhiyyənin digər cəhəti, Şərqi tərəfdaş ölkələrinin maraqlı tərəflərinə öz ölkələrində elektron səhiyyə sahəsində mövcud qabaqcıl təcrübələri bölüşməyə və gələcəkdə bu sahəni daha da inkişaf etdirmək üçün adı çəkilən tərəflər arasında əməkdaşlığa imkan yaradan onlayn əməkdaşlıq platformasının tətbiqidir. Burada məqsəd aparıcı təcrübəni təşviq etmək və elektron səhiyyəyə dair məlumatlar, tədris materialları və ekspertlərlə mühüm ünsiyyət üzrə ixtisaslaşmış sahəyə malik olmaqdır.

Bundan əlavə, EU4Digital təşəbbüsü, kommunikasiyalar, innovasiyalar və yeni texnoloji həllərin tətbiqini təşviq etmək üçün yaşlanmış əhaliyə qayğı göstərilməsinə dair problemlər, o cümlədən uzaq məsafədən tibbi məsləhət xidmətləri, diaqnostikanın yaxşılaşdırılması üçün məlumatların təhlili, ağıllı ev texnologiyaları, sosial və fəaliyyət proqramları kimi Aİ təşəbbüslərində Şərqi tərəfdaş ölkələrinin iştirakına şərait yaratmaq məqsədi daşıyır.

EU4Digital həmçinin yuxarıda göstərilən bir çox problemlərlə əlaqədar Avropa ölkələrində tətbiq olunan qabaqcıl təcrübələri özündə cəmləşdirən Aktiv və Sağlam Yaşlanma üzrə Avropa İnnovasiya Tərəfdaşlığı (AHA üzrə EIP) proqramında Şərqi tərəfdaş ölkələrinin iştirakını asanlaşdırmağı qarşısına məqsəd qoyub.