Təlim paketləri haqqında nə deyə bilərsiniz? Onlar nədir və bacarıqlardakı hansı boşluqları aradan qaldırırlar? Onların nə vaxt tətbiq olunacağı gözlənilir?

  • Tarix: 24/04/20
  • Paylaş:

Ümumi təlim paketləri Şərqi tərəfdaş ölkələrindəki ekosistemin maraqlı tərəflərinin əsas qruplarına yönəldilmişdir:

  • Yerli qanunvericilər,
  • İKT-nin innovativ inkişafı infrastrukturu təşkilatları,
  • İKT və qeyri-İKT ilə əlaqəli müəssisələr.

Təlim paketləri hədəf qruplarının spesifik ehtiyaclarını ödəmək üçün müxtəlif modullardan ibarətdir. Modulların hər biri maraqlı tərəflərə mövcud İKT şəbəkələri və infrastrukturların, həmçinin inkişaf etməkdə olan texnologiyalar və tətbiq olunan tətbiqlərin istifadə qaydasını öyrətmək məqsədi daşıyır.

Təlim paketlərinin hazırlanması işləri əsasən Şərqi tərəfdaş ölkələrinin hər birində bacarıq və biliklərdəki uyğunsuzluğu aşkar edən İKT-nin innovativ inkişafına dair tədqiqatına əsaslanır. Bu diqqət tələb edən sahələr, maraqlı tərəflərin hədəf qruplarının hər biri üçün modulların hazırlanmasında baza rolunu oynayır.

Bu fəaliyyətin sonunda EU4Digital maraqlı tərəflərə ümumi təlim paketlərinə daxil edilmiş və dünya miqyasında tanınmış elektron tədris platformaları vasitəsilə ötürülən kursların hərtərəfli onlayn xəritəsinə çıxış imkanı təmin edəcək və bununla da maraqlı tərəflərə biznes proseslərinə innovativ dəyər əlavə edən yanaşma seçmək üçün lazımi bacarıq və anlayışların inkişaf etdirilməsinə imkan yaradacaq.