Tənzimləyicilərin işi nədən ibarətdir? Onlar hökumət qurumları deyilmi? Niyə müstəqil olmalıdırlar?

  • Tarix: 22/04/20
  • Paylaş:

Milli tənzimləyici orqanlar (MTO-lar) elektron rabitənin tənzimlənməsi həvalə olunan və milli qanunvericiliyə uyğun çalışan orqanlardır. Bu dövlət orqanları elektron kommunikasiya bazarları, xidmətlər və şəbəkələrin inkişafı nəzərə alınmaqla səmərəli rəqabət, investisiya və istehlakçı maraqlarının təşviqi arasında tarazlıq yaradırlar. Buna görə də tənzimləyici orqanlara ayrıca hüquqi struktur qismində qanunsuz olaraq təsir göstərə biləcək hər hansı digər orqanlardan funksional olaraq ayrıca fəaliyyət göstərməlidirlər, çünki bu qurumların müstəqilliyi və qərarların qəbul edilməsində qərəzsiz fəaliyyətləri lazımi qaydada çalışan ümumi tənzimləmə sisteminin əsasını təşkil edir.

EU4Digital proqramı, azı beş Şərqi tərəfdaş ölkəsində mövcud olan elektron rabitə üzrə milli tənzimləmə orqanlarının müstəqilliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Şərqi tərəfdaş ölkələrində MTO-ların müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsini dəstəkləyir.