Telekommunikasiya tənzimləyicilərinin işi nədən ibarətdir? Onlar hökumət qurumları deyilmi? Niyə müstəqil olmalıdırlar?

Scroll to Top