EU4Digital İKT-nin innovativ inkişafı sahəsində hansı işləri görür?

  • Tarix: 24/04/20
  • Paylaş:

EU4Digital İKT-nin innovativ inkişafı sahəsində beş fəaliyyət istiqamətinə malikdir:

  1. Aİ normaları və qabaqcıl təcrübələrinə əsaslanaraq Şərq Qonşuluğu regionunda İKT innovasiyalarını təbliğ edən vahid qanunvericilik bazasının yaradılması. Buraya İKT-nin innovativ inkişafına dair tədqiqatın nəticə və tövsiyələrinə əsaslanan qabaqcıl siyasət və təcrübələrin müəyyənləşdirilməsi və paylaşılması daxildir.
  2. Regiondakı ekosistemə aid maraqlı tərəflərin əsas qruplarının (qanunvericilər, İKT-nin innovativ inkişafı infrastrukturu təşkilatları, İKT və qeyri-İKT ilə əlaqəli müəssisələr) ehtiyaclarını ödəmək üçün ümumi təlim paketlərinin hazırlanması.
  3. Şəbəkələrin qurulmasına dair tədbirlər və təhsil səfərləri vasitəsilə region daxilində və Aİ ilə İnnovasiya ekosisteminin maraqlı tərəfləri arasında şəbəkələrin qurulmasını təşviq etmək. Hər il “Startap Avropa”-nın əsas tədbiri ilə eyni vaxtda “Start-ŞT” həftəsinin təşkili.
  4. Şərqi tərəfdaş ölkələrini əhatə etmək üçün “Startap Avropa”-nın şəbəkələrinin və platformalarının genişləndirilməsi. Buraya “Enterprise Europe” şəbəkəsi, Biznes Mələkləri AvropaAkseleratorlar Assambleyasını daxil etmək olar. Növbəti mərhələdə, EU4Digital proqramı ehtiyacı qiymətləndirərək zəruri hallarda Şərqi tərəfdaş ölkələrində İKT ilə əlaqədar texnoparklar arasında əlavə İKT əsaslı əməkdaşlıq funksiyasını tətbiq etməyi planlaşdırır.
  5. Şərqi tərəfdaş ölkələrində İKT-nin innovativ inkişafının əhəmiyyətinə dair maariflənmə işlərini artırmaq üçün təbliğat kampaniyaları həyata keçirmək.
  6. Rəqəmsal innovasiyalarda sərmayələr ilə əlaqədar boşluqların aradan qaldırılmasına və regionda rəqəmsallaşdırma sahəsində çalışan startapların miqyasının genişləndirilməsinə dəstək vermək üçün “Şərqi tərəfdaş ölkələrində rəqəmsal innovasiya və miqyasın artırılmasına dair təşəbbüs üzrə bazarın qiymətləndirilməsi (DISC tədqiqatı)” həyata keçirilməsi. Bazarın qiymətləndirilməsi sayəsində Avropa Komissiyası sərmayə qoyuluşunda boşluqları müəyyənləşdirə biləcək. Bu qiymətləndirmə eyni zamanda Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrində DİSC təşəbbüsünə oxşar təşəbbüslərin hazırlanması üçün baza rolunu oynayacaq.