Elektron ticarət ümumiyyətlə nədir? Bu internetdə alış-veriş etmək deməkdir?

  • Tarix: 24/04/20
  • Paylaş:

Elektron ticarət çap olunmuş sənədlər olmadan transsərhəd ticarətə deyilir. O həmçinin bu kimi sahələri əhatə edən ölkələr arasında mal və xidmətlərin idxal-ixrac dövriyyəsini əhatə edən geniş bir mövzudur.

  • Dünyanın istənilən yerindən mal və ya xidmətlərin onlayn alışı və ya satılması;
  • Malların və ya xidmətlərin sərhədlərdən keçirilməsi, o cümlədən müəssisələr və hökumət arasında sənədlərin çap olunmadan mübadiləsi və bu malların və ya xidmətlərin alıcıya çatdırılması.

Aİ, ittifaqa üzv dövlətlər arasında standartlaşdırılmış texnologiyalar və bazalarla dəstəklənən mal, xidmət və əlaqədar məlumatların pulsuz mübadiləsinə imkan verən vahid bir bazardır. Lakin Şərqi tərəfdaş ölkələri arasında, eləcə də Aİ ilə çap sənədsiz ticarət prosedurlarının uyğunlaşdırılması mövcud deyil. Məsələn, elektron qaimələr və müqavilələr müxtəlif ölkələrdə eyni dərəcədə tanınmır.

Avropa İttifaqı, EU4Digital təşəbbüsü çərçivəsində Aİ və Şərqi tərəfdaş ölkələri olan Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna arasında ticarətin uyğunlaşdırılmasına dəstək verir. İttifaq, Şərqi tərəfdaş ölkələrinin özləri arasında da ticarətin uyğunlaşdırılmasına dəstək verir.