Ümumiyyətlə rəqəmsallaşdırma sahəsində "Etimad və təhlükəsizlik" nədir? Bu sadəcə kibertəhlükəsizlik deməkdir?

  • Tarix: 22/04/20
  • Paylaş:

Etimad innovasiyalara və əməkdaşlıq fəaliyyətinə imkan verən mühüm anlayışdır. Bu anlayış rəqəmsal dünyaya ötürülə və bir-birimizə kor-koranə etibar etməyimizə kömək edə bilər. Bu baxımdan, kibertəhlükəsizlik çox vacib əhəmiyyətə malikdir, ancaq bu etimadı yaratmağımıza imkan verən vasitələr və texnologiyaların olması, bu vasitələrdən etibarlı şəkildə istifadə edə bilmək qədər vacibdir.


Rəqəmsal etimad xidmətləri və elektron identifikasiya xidmətləri, müasir cəmiyyətlər və müəssisələrə cəmiyyət ilə biznes arasında qarşılıqlı əlaqələrin sürətləndirilməsinə, fərqli coğrafi bölgələrdə etimadın gücləndirilməsinə, fərdi şəxslərə və şirkətlərə daha az əməliyyat xərcləri ilə dəyər yaratmağa və tam elektron və çap sənədsiz mühitdə çalışmağa kömək edir.


Elektron imzalar və elektron identifikasiya xidmətləri, dövlət xidmətlərindən istifadə etdikdə, şəxsiyyətin təsdiqlənməsi zamanı və ya hüquqi müqavilələrin imzalanması kimi iştirakçılar arasında rəqəmsal qarşılıqlı əlaqəni sürətləndirən iki əsas texnoloji həlldir.


EU4Digital proqramı çərçivəsində rəqəmsal etimad və kibertəhlükəsizlik mühüm şərtlərdən hesab olunur, çünki rəqəmsal iqtisadiyyatın və cəmiyyətin bütün digər cəhətlərinə dəyərini etibarlı şəkildə təmin etməyə imkan verir.