Transsərhəd elektron ticarətə dair pilot layihə nədir? Hansı ölkələr iştirak edir və hansı işlər görülür? Gələcək illərdə onun faydalarının bütün ölkələrə geniş yayılacağını gözləmək olarmı?

  • Tarix: 24/04/20
  • Paylaş:

Pilot layihənin fəaliyyətinin məqsədi elektron çatdırılma ilə bağlı texnoloji həlldən istifadə edərək bir neçə dövlət və özəl qurum arasında məlumat mübadiləsini sınaqdan keçirməkdir. Məqsəd belə bir məlumat mübadiləsinin aşağıdakılar nəzərə alınmaqla tam funksionallığa malik ola biləcəyini yoxlamaqdır:

  • Texniki. Uzlaşmanın əldə oluna biləcəyini və texnoloji həllin transsərhəd səviyyəsində istifadəsi istiqamətində texniki maneələrin olub-olmadığını sınaqdan keçirmək.
  • Qanuni. Pilot layihə zamanı ilkin olaraq hüquqi mühitin yoxlanılması həyata keçiriləcək və mübadilə olunan məlumatın qanuni cəhətdən məqbul olacağına zəmanət verən müvəqqəti mühit yaradılacaq (bu Anlaşma memorandumu və ya digər beynəlxalq müqaviləni imzalamaqla əldə oluna bilər).
  • Təşkilati. Məsul qurumlar müəyyən edilməli və lazımi təşkilati/institusional dəyişikliklər edilməlidir.

Pilot layihə başa çatdıqdan sonra EU4Digital proqramının işçi qrupu, iştirakçı şirkətlərin/dövlət qurumlarının rəylərini toplayaraq geniş miqyaslı texnoloji həlli həyata keçirmək və tam işlək, eləcə də qanuni cəhətdən məsuliyyətə cəlb edən vəziyyətə gətirmək üçün yuxarıda adı çəkilən sahələrdə lazımi dəyişikliklər üçün tövsiyələr hazırlayacaq.

Elektron çatdırılma üzrə iki pilot layihə həyata keçiriləcək. Biri Şərqi tərəfdaş ölkə ilə Aİ ölkəsi arasında (Ukrayna və Polşa), digəri isə iki Şərqi tərəfdaş ölkəsi arasında (Moldova və Belarus).

Tərəfdaş ölkələrin nümayəndələrinin pilot layihə halına gətirilmiş texnoloji həlləri ilə tanış olmaq üçün öz ölkələrində konkret qərarların icrası ilə bağlı məlumatlı qərarlar qəbul etməyə imkan verən səfərlər təşkil ediləcək.