Qanunvericilik bazasının cari vəziyyətində hansı çatışmazlıqlar var? Yerlərdə innovasiyaların inkişafını dəstəkləmək daha vacib deyilmi?

  • Tarix: 24/04/20
  • Paylaş:

İnnovasiyaların inkişafı üçün əlverişli mühit tələb olunur. Buraya bilik əldə etmək, risklərə davamlı maliyyələşdirmə və səhv etmək hüququ daxildir. Sahibkarlar tez-tez dövlət dəstəyinə ehtiyac duymadıqlarını, hökumətin müdaxilə etməməsini və yenilik etmələrinə icazə verilməsini xahiş edirlər.

Ancaq innovasiyalar üçün əlverişli mühit yaratmaq üçün qanunvericilər tərəfindən müəyyən addımların atıılması tələb olunur. Bazarda uğursuzluqların müşahidə olunduğu yerlərdə, xüsusən innovativ şirkətlərin qabaqcıl təcrübə mənbəyi olduğu dərin texnoloji sahələrdə fundamental və tətbiqi tədqiqatların aparılması mərhələlərində siyasətlərin müdaxiləsinə ehtiyac var.

Həm sərmayəçiləri, həm də startapları müdafiə edən kraudfandinq, biznes mələkləri və müəssisə kapitalının istismarı üçün baza təqdim olunmalıdır. Alternativ maliyyələşdirmə üzrə tənzimləyici qum qutuları (risklərin idarə edilməsi üçün ehtiyat tədbirlərin görülməsini təmin edərək maliyyə texnologiyalarında innovasiyaların baş verə biləcəyi nəzarət olunan bir mühitdir) blokçeyn və avtonom nəqliyyat vasitələri kimi yeni texnologiyaların müştəriləri risklərə məruz qoymadan onların ehtiyaclarını ödəmək üçün necə istifadə olunacağını yoxlamaq üçün yaradılmışdır. Əqli mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi üçün dünyada mövcud sistem ilə uyğunlaşdırılmış təşkilati bazanın olması tələb olunur.

Əsas şərtlərin uyğunlaşdırılması və Aİ-nin qabaqcıl təcrübələrinin, alətlərinin və tənzimləmə yanaşmalarının öyrənilməsi Şərq Qonşuluğu ölkələri və Aİ ölkələrindən olan müəssisələrə oxşar qaydalar üzərində işləməyə imkan verəcək və Şərqi tərəfdaş ölkələrinə Avropanın riskli investisiyalarının axınına kömək edəcək.