Uzlaşma prosesini əsas prioritet olaraq vurğulayırsınız, bu nə deməkdir: bir xəstə olaraq mənim üçün nə dəyişəcək?

  • Tarix: 22/04/20
  • Paylaş:

Uzlaşma, müxtəlif sistemlərin, təşkilatların və ya ölkələrin səhiyyəyə dair məlumatların mübadiləsi və onlardan düzgün istifadəsi deməkdir. Yəni iştirakçılar paylaşılan məlumatları düzgün başa düşə və şərh edə bilməlidirlər. Bununla da elektron səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün eyni standartlardan və proseslərdən istifadə olunacaq.

Uzlaşma xüsusən səhiyyə sektorunda vacib əhəmiyyətə malikdir, çünki bu domen eynicinsli deyil, əksinə mürəkkəb struktura malikdir və bir neçə səhiyyə ocağına baş çəkən və orada qeydiyyatdan keçirilən provayderlərdən tutmuş, mürəkkəb xəstə qruplarına qədər fərqli iştirakçıları əhatə edir. Bundan əlavə, milli hökumətlər əksər hallarda geniş ictimai xidmətlər göstərdiyi üçün hər bir səhiyyə sistemi çox vaxt zəif inteqrasiya olunmuş özəl və dövlət xidmətlərinin birləşməsindən ibarət olur. Hər hansı tibb xidməti təminatçısı müəyyən bir xidmət növü təklif etməklə bir qrup xəstə və onların məlumatları ilə məşğul olur, amma bu zaman xəstənin ümumi vəziyyətinin təsvir olunduğu məlumatları paylaşmaq üçün qurumlar arasında daha yaxşı inkişaf etmiş uzlaşma tələb olunur. Beynəlxalq aləmdə və Aİ-yə üzv dövlətlər arasında səhiyyə sahəsində səmərəli transsərhəd əməkdaşlığa maneə yaradan başqa problemlər də var. Buraya elektron səhiyyə üzrə lüğətdə müşahidə olunan fərqlər və eyni anlayışların fərqli şəkildə şərh edilməsi daxildir.

Uzlaşmanın olmaması müxtəlif səhiyyə ocaqlarında və ölkələrdə səhiyyə xidmətlərindən istifadə etməyə çalışan vətəndaşların müxtəlif problemlər ilə üzləşməsinə səbəb olur. Beləcə uzlaşma nəticəsində Şərqi tərəfdaş ölkələrində yaşayan hər bir vətəndaşın sağlamlığının yaxşılaşacağı gözlənilir. Bu mövzuda mövqeyimiz bəllidir. 10 ildən sonra A ölkəsindən olan bir xəstənin B ölkəsində təcili yardıma ehtiyacı olduqda, tibb işçiləri, xəstənin hansı dərmanlara qarşı həssas və ya allergiyası olması barədə dərhal məlumat əldə edə biləcəklər. Xəstənin sağlamlıq vəziyyətini təsvir edən bu qısa məlumatlar, səhiyyə xidməti sektorunu xarakterizə edən həyat və ya ölümlə əlaqədar təcili qərarların qəbul edilməsində çox vacib əhəmiyyətə malikdir.