eHealth

Elektron səhiyyə şəbəkəsi

Aİ-də və altı Şərqi tərəfdaş ölkəsində (Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna) səhiyyə sistemlərinin əlaqələndirilməsi

Daha çox öyrən

Featured Articles

 • 22/04/2020

  Elektron səhiyyə ümumiyyətlə nədir? Mən həkimin tətbiq ilə əvəz edilməsini istəmirəm.

  Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı elektron səhiyyəni sadə şəkildə “informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının səhiyyə üçün istifadəsi” kimi xarakterizə etmişdir. Əlbəttə, səhiyyə sahəsində çalışan mütəxəssislər yaxın gələcəkdə texnologiya ilə əvəz edilməyəcək, amma informasiya mübadiləsi üzrə texnologiyaların tətbiqi bir çox formada kömək edə bilər: Pasientlərin faydalanmasına yönəlmiş yanaşma pasientlərin daha məlumatlı və səlahiyyətli olması ilə nəticələnəcək. Səhiyyə sahəsində çalışan mütəxəss…

  Daha çox oxu
 • 22/04/2020

  Avropa İttifaqında elektron səhiyyə nə dərəcədə inkişaf etmişdir? Aİ və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri arasında adı çəkilən sahədə nə qədər uyğunsuzluq var?

  Aİ ölkələri Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində müşahidə olunan əhalinin yaşlanması kimi oxşar səhiyyə problemlərinin əksəriyyəti ilə üz-üzədir. Bu, səhiyyə xidmətlərinin optimallaşdırılması və müasirləşdirilməsi oxşar məsələləri ortaya qoyur. Avropa Komissiyası bu strategiya çərçivəsində Vahid rəqəmsal bazarı və rəqəmsal səhiyyə xidmətlərini əsas prioritetlərindən biri olaraq təsis etmişdir. Aİ artıq tibbi avadanlıqlar, səhiyyə məlumatlarının qorunması və paylaşılması, rəqəmsal identifikasiya və məlu…

  Daha çox oxu
 • 22/04/2020

  EU4Digital elektron səhiyyə sahəsində konkret olaraq hansı işləri görür?

  EU4Digital Elektron səhiyyə tematik sahəsi Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində əhalinin sağlamlığının qorunmasına dair məlumatların idarə edilmə vəziyyətini qiymətləndirir və səhiyyə ilə bağlı məlumatların bölüşdürülməsi və idarə edilməsi işinin Aİ-nin qabaqcıl təcrübələrinə və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində günün reallıqlarına uyğun olmasını təmin etmək üçün təlimatlar hazırlayır. Ən yaxşı halda bu, eyni standartlara cavab verən məlumatların müxtəlif təşkilatlar, maraqlı tərəflər və hətta sərhədlər ar…

  Daha çox oxu
 • 22/04/2020

  Uzlaşma prosesinin əsas prioritet olaraq vurğulayırsınız, bu nə deməkdir: bir xəstə olaraq mənim üçün hansı fərqlər ortaya çıxacaq?

  Qarşılıqlı fəaliyyət dedikdə müxtəlif sistemlərin, təşkilatların və ya ölkələrin məlumatların mübadiləsi və onlardan düzgün istifadəsi başa düşülür. Bunun üçün elektron səhiyyə xidmətlərində eyni standart və proseslərin tətbiqi ilə iştirakçılar paylaşılan məlumatları düzgün şərh edə bilməlidirlər. Uzlaşma xüsusən səhiyyə sektorunda vacib əhəmiyyətə malikdir, çünki bu domen eynicinsli deyil, əksinə mürəkkəb struktura malikdir və bir neçə səhiyyə ocağına baş çəkən və orada qeydiyyatdan keçirilən p…

  Daha çox oxu
 • 22/04/2020

  Ümumiyyətlə elektron səhiyyə üzrə əməkdaşlıq platforması nədir? Ondan kim və necə yararlanacaq?

  EU4Digital elektron səhiyyə tematik sahəsi Elektron səhiyyə üzrə əməkdaşlıq platformasını yaradıb. Bu Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində elektron səhiyyə sahəsində çalışan ekspertlərin daxil ola biləcəyi və regional əməkdaşlığa töhfə verə biləcəyi bir özəl platformadır. Bu sahədə çalışan mütəxəssislər platformanın köməyilə elektron səhiyyə üzrə ortaq təlimatlar, gələcəkdə isə xidmətlər hazırlaya biləcəklər. Sözügedən platforma dünyada elektron səhiyyənin inkişafına və regionda uyğunlaşma üzrə təşəbbü…

  Daha çox oxu
 • 22/04/2020

  Elektron səhiyyə ümumiyyətlə nədir? Mən həkimin tətbiq ilə əvəz edilməsini istəmirəm.

  Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı elektron səhiyyəni sadə şəkildə “informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının səhiyyə üçün istifadəsi” kimi xarakterizə etmişdir. Əlbəttə, səhiyyə sahəsində çalışan mütəxəssislər yaxın gələcəkdə texnologiya ilə əvəz edilməyəcək, amma informasiya mübadiləsi üzrə texnologiyaların tətbiqi bir çox formada kömək edə bilər: Pasientlərin faydalanmasına yönəlmiş yanaşma pasientlərin daha məlumatlı və səlahiyyətli olması ilə nəticələnəcək. Səhiyyə sahəsində çalışan mütəxəss…

  Daha çox oxu
 • 22/04/2020

  Avropa İttifaqında elektron səhiyyə nə dərəcədə inkişaf etmişdir? Aİ və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri arasında adı çəkilən sahədə nə qədər uyğunsuzluq var?

  Aİ ölkələri Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində müşahidə olunan əhalinin yaşlanması kimi oxşar səhiyyə problemlərinin əksəriyyəti ilə üz-üzədir. Bu, səhiyyə xidmətlərinin optimallaşdırılması və müasirləşdirilməsi oxşar məsələləri ortaya qoyur. Avropa Komissiyası bu strategiya çərçivəsində Vahid rəqəmsal bazarı və rəqəmsal səhiyyə xidmətlərini əsas prioritetlərindən biri olaraq təsis etmişdir. Aİ artıq tibbi avadanlıqlar, səhiyyə məlumatlarının qorunması və paylaşılması, rəqəmsal identifikasiya və məlu…

  Daha çox oxu
 • 22/04/2020

  EU4Digital elektron səhiyyə sahəsində konkret olaraq hansı işləri görür?

  EU4Digital Elektron səhiyyə tematik sahəsi Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində əhalinin sağlamlığının qorunmasına dair məlumatların idarə edilmə vəziyyətini qiymətləndirir və səhiyyə ilə bağlı məlumatların bölüşdürülməsi və idarə edilməsi işinin Aİ-nin qabaqcıl təcrübələrinə və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində günün reallıqlarına uyğun olmasını təmin etmək üçün təlimatlar hazırlayır. Ən yaxşı halda bu, eyni standartlara cavab verən məlumatların müxtəlif təşkilatlar, maraqlı tərəflər və hətta sərhədlər ar…

  Daha çox oxu
 • 22/04/2020

  Uzlaşma prosesinin əsas prioritet olaraq vurğulayırsınız, bu nə deməkdir: bir xəstə olaraq mənim üçün hansı fərqlər ortaya çıxacaq?

  Qarşılıqlı fəaliyyət dedikdə müxtəlif sistemlərin, təşkilatların və ya ölkələrin məlumatların mübadiləsi və onlardan düzgün istifadəsi başa düşülür. Bunun üçün elektron səhiyyə xidmətlərində eyni standart və proseslərin tətbiqi ilə iştirakçılar paylaşılan məlumatları düzgün şərh edə bilməlidirlər. Uzlaşma xüsusən səhiyyə sektorunda vacib əhəmiyyətə malikdir, çünki bu domen eynicinsli deyil, əksinə mürəkkəb struktura malikdir və bir neçə səhiyyə ocağına baş çəkən və orada qeydiyyatdan keçirilən p…

  Daha çox oxu
 • 22/04/2020

  Ümumiyyətlə elektron səhiyyə üzrə əməkdaşlıq platforması nədir? Ondan kim və necə yararlanacaq?

  EU4Digital elektron səhiyyə tematik sahəsi Elektron səhiyyə üzrə əməkdaşlıq platformasını yaradıb. Bu Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində elektron səhiyyə sahəsində çalışan ekspertlərin daxil ola biləcəyi və regional əməkdaşlığa töhfə verə biləcəyi bir özəl platformadır. Bu sahədə çalışan mütəxəssislər platformanın köməyilə elektron səhiyyə üzrə ortaq təlimatlar, gələcəkdə isə xidmətlər hazırlaya biləcəklər. Sözügedən platforma dünyada elektron səhiyyənin inkişafına və regionda uyğunlaşma üzrə təşəbbü…

  Daha çox oxu
View All Key Facts
Scroll to Top