Avropada müasir liderlik ilə bağlı bacarıqların, eləcə də sənaye və akademik icma tərəfindən hazırlanan qabaqcıl nümunələr və ümumavropa təlimatlarının icrasının konkret nümunələrinə dair qısa xülasə şəklində tərtib olunmuş broşür.