EU4Digital təşəbbüsünün Şərq Tərəfdaşlığı regionunda rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində etimad xidmətlərinin inkişafına və vacib əhəmiyyət daşıyan infrastrukturun daha dayanıqlı olması üçün kibertəhlükəsizliyə dəstəyinə dair məlumat bülleteni.

EU4Digital təşəbbüsünün Aİ və Şərqi tərəfdaşlıq ölkələri arasında və eyni zamanda Şərqi tərəfdaşlıq ölkələri arasında elektron ticarətin uzlaşdırılmasına dəstəyinə dair geniş məlumat bülleteni.

EU4Digital təşəbbüsünün Aİ-nin Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrində və Aİ ilə uzlaşdırılmış və uyğunlaşdırılmış elektron səhiyyə xidmətlərinin formalaşdırılmasına yönəlmiş səylərə dəstəyinə dair geniş məlumat bülleteni.

Avropa İttifaqının Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrində EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə rəqəmsal bacarıqlara dair strategiyaların icrasına dəstəyinə və bu təşəbbüsün rəqəmsallaşdırma sahəsində iş yerləri üzrə milli koalisiyaların və kiçik müəssisələr üzrə səlahiyyət bazasının yaradılmasına yönəlmiş fəaliyyətinə dair məlumat bülleteni.

Avropa İttifaqının EU4Digital təşəbbüsünün Şərqi tərəfdaşlıq ölkələri arasında vahid rouminq məkanının tətbiqi, milli tənzimləyici orqanların müstəqilliyinin artırılması və radiotezlik spektri bölgüsü üzrə əlaqələndirilmiş strategiyaların hazırlanması istiqamətində göstərilən səylərə dəstəyinə dair məlumat bülleteni.

EU4Digital təşəbbüsünün Aİ-nin təcrübəsinə və qabaqcıl təcrübələrə əsaslanaraq Şərq Tərəfdaşlığı regionu boyunca İKT sahəsində tədqiqatların, startapların və innovasiya ekosistemlərinin inkişafına yönəlmiş islahat və fəaliyyətlərə dəstəyinə dair məlumat bülleteni.

Avropa İttifaqının Vahid Rəqəmsal Bazarının faydasını Şərqi Tərəfdaş dövlətlərə qədər genişləndirmək, o cümlədən Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukraynada iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, yeni iş yerləri yaratmaq, insanların həyatlarını yaxşılaşdırmaq və müəssisələrə kömək etmək məqsədilə rəqəmsal iqtisadiyyatın və cəmiyyətin potensialını inkişaf etdirmək üçün Aİ-nin dəstəyini istiqamətləndirən EU4Digital təşəbbüsünün gördüyü işlərdən bəhs edən məlumat bülleteni.

Aİ-nin 2018-ci il üzrə Rəqəmsal İqtisadiyyat və Cəmiyyət İndeksi nəticələrini təqdim edən məlumat bülleteni. Rəqəmsal İqtisadiyyat və Cəmiyyət İndeksi (DESİ) 2014-cü ildən etibarən Avropa Komissiyası tərəfindən hər il dərc olunan mürəkkəb indeksdir və Aİ ölkələrinin rəqəmsal iqtisadiyyat və cəmiyyət istiqamətində irəliləyişlərini qiymətləndirir. O Avropanın cari rəqəmsal siyasət qarışığı üzrə bir sıra müvafiq göstəriciləri bir araya …

Rəqəmsal İqtisadiyyat və Cəmiyyət İndeksi (DESİ) 2018 Read More »

Scroll to Top