EU4Digital Proqramının mütəxəssisləri Etimad və təhlükəsizlik tematik sahəsi çərçivəsində Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrində etimad və elektron identifikasiya xidmətlərinin hüquqi və texniki cəhətdən yetkinliyinin qiymətləndirilməsini həyata keçiriblər. Sözügedən sənəddə tərəfdaş ölkələrin rəqəmsal etimad və identifikasiya xidmətləri (eID) sahəsindəki tənzimləmə bazasının eIDAS Reqlamentinə və qəbul edilmiş mövcud beynəlxalq standartlarla uyğunluğu qiymətləndirilir. Bundan əlavə, Aİ və Şərqi tərəfdaşlıq ölkələri …

Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrində etimad və elektron identifikasiya xidmətlərinin hüquqi və texniki cəhətdən yetkinliyinin qiymətləndirilməsi Read More »

EU4Digital təşəbbüsünün altı tərəfdaşlıq ölkəsində (Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna) yüksək texnologiyalar sahəsində çalışan startapların maliyyələşməsindəki boşluqları müəyyən etmək və maliyyə dəstəyi mexanizmi və əlaqəli dəstək proqramları üzrə yüksək səviyyəli regional tövsiyələr hazırlamaq məqsədi daşıyan “Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrində rəqəmsal innovasiya və miqyasın artırılmasına dair təşəbbüs üzrə bazarın qiymətləndirilməsi (DISC) adlı tədqiqat. Tədqiqat mərkəzi …

Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrində Rəqəmsal innovasiya və miqyasın artırılmasına dair təşəbbüs ilə bağlı bazarın qiymətləndirilməsi Read More »

Bu hesabatda Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində Rəqəmsal Bazarların Uyğunlaşdırılmasına həsr olunmuş təşəbbüsü çərçivəsində həyata keçirdiyi ŞT tərəfdaş ölkələrindəki elektron səhiyyə sahəsində görülən işlərin gedişatı və əməkdaşlıq potensialını araşdıran tədqiqatın nəticələri təqdim olunub. Bu tədqiqat Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən “Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində fəaliyyətlərə dəstək məqsədilə qısamüddətli yüksək keyfiyyətli tədqiqatlar – HiQSTEP” layihəsi tərəfindən hazırlanmışdır.

Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində İKT-nin innovativ inkişafı və startap ekosisteminə dair tədqiqat, Aİ və əsas üçüncü ölkələrdə qeydə alınan uğur hekayələrindən ibrət götürərək. Sözügedən tədqiqatda: Bacarıq, istedad, səriştə və sərmayə ehtiyacları daxil olmaqla, Tərəfdaş ölkələrdəki müxtəlif ekosistemlərin ehtiyaclarını qiymətləndirilmişdir; ekosistemin təşviqinə dair milli və ŞT səviyyəsində tövsiyələr hazırlanmışdır; tərəfdaş ölkələrin ekosistemləri üzrə maraqlı tərəflər müəyyən edilərək …

İKT-nin innovativ inkişafı və startap ekosistemlərinə dair tədqiqatın nəticələrindən bəhs edən hesabat Read More »

Şərqi Tərəfdaş ölkələrdə rəqəmsal bazarların Aİ-nin Vahid Rəqəmsal Bazarı ilə uyğunlaşmasına hazırlığını qiymətləndirən tədqiqat. Bu hesabat Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində elektron ticarət (e-Ticarət) prosedurlarında və elektron logistika (e-Logistika) əməliyyatlarında rəqəmsal bazar infrastrukturu, normativ-hüquqi baza və elektron xidmətlərin inkişafı səviyyəsi qiymətləndirən tədqiqatın nəticələrindən bəhs edilir. O həmçinin Elektron ticarət və Elektron logistika, o cümlədən Rəqəmsal Nəqliyyat Dəhlizləri …

Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində rəqəmsal bazarların uyğunlaşdırılmasına dair tədqiqat: Elektron ticarət, Elektron logistika və rəqəmsal nəqliyyat dəhlizləri. Read More »

Tədqiqatda ŞT ölkələri arasında rouminq qiymətlərinin və tariflərinin uyğunlaşdırılmasına dair tövsiyələr, rouminq qiymətlərinin topdan və pərakəndə satışına uyğunlaşdırılmış yanaşmanın tətbiqi və hər bir ŞT ölkəsindəki pərakəndə rouminq bazarında tariflərin azaldılmasının gözlənilən təsirlərinin qiymətləndirilməsi yer almışdır. Sənəddə həmçinin ŞT ölkələri arasında Regional Rouminq Razılaşmasının (RRR) mümkün icrası və bazara təsirləri qiymətləndirilmişdir. Bu tədqiqat Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən …

Beynəlxalq Rouminq Qiymətlərinin Uyğunlaşdırılması və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri arasında rouminq tariflərinin azaldılmasına dair tədqiqat Read More »

Tədqiqatda ŞT ölkələri arasında rouminq qiymətlərinin və tariflərinin uyğunlaşdırılmasına dair tövsiyələr, rouminq qiymətlərinin topdan və pərakəndə satışına uyğunlaşdırılmış yanaşmanın tətbiqi və hər bir ŞT ölkəsindəki pərakəndə rouminq bazarında tariflərin azaldılmasının gözlənilən təsirlərinin qiymətləndirilməsi yer almışdır. Sənəddə həmçinin ŞT ölkələri arasında Regional Rouminq Razılaşmasının (RRR) mümkün icrası və bazara təsirləri qiymətləndirilmişdir. Bu tədqiqat Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən …

Beynəlxalq Rouminq Qiymətlərinin Uyğunlaşdırılması və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri arasında rouminq tariflərinin azaldılmasına dair tədqiqat Read More »

Şərq Tərəfdaşlığının “İqtisadi inteqrasiya və Aİ siyasətləri ilə uzlaşma” adlı II Platformasının fəaliyyətlərinə dəstək məqsədilə həyata keçirilən Şərq Tərəfdaşlığı regionunda İKT-nin İnnovativ İnkişafı və Startap Ekosisteminə dair tədqiqatın hesabatı. Tədqiqatın məqsədi Aİ və əsas üçüncü ölkələrdə qeydə alınan uğur hekayələrindən ibrət götürərək Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində (Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna) İKT-nin innovativ inkişafı …

İKT-nin İnnovativ İnkişafı və Startap Ekosistemləri: Tədqiqatın nəticələrinə dair hesabat Read More »

Avropa Kompüter Savadlılığına dair Lisenziya fondu (ECDL) tərəfindən hazırlanan sənəddə Avropada rəqəmsal sahədə bacarıqların əsl səviyyəsini öyrənmək və yerli, eləcə də Avropa səviyyəsində Avropada rəqəmsal sahədə bacarıqların inkişafına təsir göstərən amilləri müzakirə etmək üçün ECDL-in Avropada milli operatorları tərəfindən həyata keçirilən beş tədqiqatın əsas nəticələri təqdim edilmişdir. Avstriya, Danimarka, Finlandiya, Almaniya və İsveçrə kimi ölkələrin …

Təsəvvür və reallıq: Avropada rəqəmsal sahədə bacarıqların ölçülməsi Read More »

Müştərək Elmi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən hazırlanan sənəddə robotlaşdırma və avtomatlaşdırma səbəbindən əmək bazarında yaranan problemlərin aradan qaldırılması məqsədi daşıyan siyasət ilə bağlı üç əsas cavab tədbirinə hərtərəfli baxış təqdim olunub. Birincisi, “robotların vergiyə cəld edilməsi” və bu gəliri insanların robotlarla əvəz edilməsinin mənfi təsirlərini kompensasiya edə biləcək baza gəliri əldə etmək üçün istifadə etməkdir. Yeni …

Siyasətə dair hansı seçimlər mövcuddur? Əmək bazarında robotlaşdırma və avtomatlaşdırmanın təsirlərinə qarşı görülən siyasət ilə bağlı cavab tədbirlərinə ardıcıl baxış Read More »

Scroll to Top