Elektron səhiyyə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət və uyğunlaşdırılma ilə bağlı ümumi təlimatlar və standartlarda Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrində elektron səhiyyənin cari vəziyyəti və Aİ-də elektron səhiyyə sahəsindəki mövcud tendensiyalar və istiqamətlər, o cümlədən Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrində elektron səhiyyə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət və uyğunlaşdırılma ilə bağlı təlimatlar ilə əlaqədar bir sıra irəli sürülmüş tövsiyələr verilmişdir.

Sözügedən sənəd EU4Digital Proqramının Elektron səhiyyə qrupu tərəfindən hazırlanıb.