2017-ci il üzrə İllik Fəaliyyət Hesabatı Avropa Komissiyasının Kommunikasiya Şəbəkələri, Məzmun və Texnologiya üzrə Baş Direktoratının (DG CONNECT) fəaliyyətindən bəhs edir. Əlaqələndirilmiş Vahid Rəqəmsal Bazar (VRB) Avropa Komissiyasının prezidenti Jan-Klod Yunkerin ən əsas prioritetlərindən biridir və Komissiyanın 2015-ci il üzrə VRB Strategiyası çərçivəsində həyata keçirilir. 2017-ci ilin yarısında strategiyaya baxış nəticəsində Komissiyanın real VRB qurmaq üçün bütün əsas təşəbbüsləri irəli sürdüyü, lakin vacib qanunvericilik hissələrinin hələ də Avropa Parlamenti və Şurası tərəfindən müzakirə olunduğu üzə çıxmışdır.