Aİ-nin 2018-ci il üzrə Rəqəmsal İqtisadiyyat və Cəmiyyət İndeksi nəticələrini təqdim edən məlumat bülleteni. Rəqəmsal İqtisadiyyat və Cəmiyyət İndeksi (DESİ) 2014-cü ildən etibarən Avropa Komissiyası tərəfindən hər il dərc olunan mürəkkəb indeksdir və Aİ ölkələrinin rəqəmsal iqtisadiyyat və cəmiyyət istiqamətində irəliləyişlərini qiymətləndirir. O Avropanın cari rəqəmsal siyasət qarışığı üzrə bir sıra müvafiq göstəriciləri bir araya toplayır.