Müştərək Elmi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış tədqiqatda “Horizon 2020” çərçivəsində KOM alətlərinin maliyyələşdirilməsi proqramına müraciət edən Avropa KOM-larının rəqəmsal platforma üzrə biznes modelindən istifadə edərək hansı yeniliklər etdiyini araşdırılır. Tədqiqat rəqəmsal imkanlardan istifadə edərək inkişaf və artım əldə etmək məqsədilə tətbiq olunan alət kimi rəqəmsal platforma konsepsiyasına dair geniş məlumatlılığı nümayiş etdirir. Miqyası artırmaq istiqamətində müşahidə olunan əsas problemlərə xarici icmaların idarə olunması və innovasiya ekosistemlərinin yaradılması üçün uyğunlaşdırılması, o cümlədən faydalı biznes modelinn tapılması və artım üçün etibarlı maliyyələşdirmə daxildir. Ətraf bölgələrdə yerləşən firmalar əlavə mənbələr tapmaqda əlavə çətinliklərlə üzləşirlər.