2014-cü ilin may ayında hazırlanan hesabatdan sonra “DG CONNECT” və  “Eurostat” Məlumat Cəmiyyəti İşçi Qrupu Rəqəmsal Peşəkarlıq Bazasına əsaslanaraq “Rəqəmsal Bacarıqlar Göstəricisi” yaratmağa və dərc etməyə dair razılığa gəlmişdir və buraya ev təsərrüfatları və fiziki şəxslərin İKT-dən istifadəsinə dair İKT sorğusu vasitəsilə toplanmış məlumatlar əlavə ediləcək. Göstərici dörd səlahiyyət sahəsini – məlumat, rabitə, məzmunun yaradılması və problemlərin həllini əhatə edir. Bu sənəddə dörd sahənin hər biri və ümumilikdə göstərici üzrə göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi və hesablanması üçün istifadə olunan metodologiya təqdim edilir.