Bu hesabatda Avropada həm İKT sahəsində təcrübə qazananlar, həm də elektron liderlik sahəsi üzrə elektron bacarıqların inkişafı təsvir edilir. O həmçinin işçi qüvvəsinə daxil olan əsas istedad mənbəyi kimi İKT sahəsində təhsil alan tələbələr və məzunların sayındakı dəyişiklikliyi nəzərdən keçirir. Sənəddə 2020-ci ilə qədər proqnozları yeniləmək üçün elektron bacarıqlar və elektron liderlik bacarıqlarına olan tələb və təklif tendensiyaları işlənib hazırlanmışdır.