EU4Digital təşəbbüsünün Aİ-nin Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrində və Aİ ilə uzlaşdırılmış və uyğunlaşdırılmış elektron səhiyyə xidmətlərinin formalaşdırılmasına yönəlmiş səylərə dəstəyinə dair geniş məlumat bülleteni.