Transsərhəd elektron sağlamlıq məlumat xidmətlərinin təmin edilməsi istiqamətində idarəçiliyə, Elektron sağlamlıq üzrə Milli əlaqə mərkəzlərinin yaradılmasına və fəaliyyətinə dəstək məqsədilə Təşkilati baza təlimatları şəklində hazırlanan Aİ-yə məxsus sənəd.