RNLF(Rəqəmsal Nəqliyyat və Logistika Forumu) tərəfindən hazırlanan hesabatın istiqamətverici xülasəsi. Nəşrdə dəhliz məlumat sistemlərinə dair RNLF-nin 2-ci alt qrupu tərəfindən hazırlanmış əsas nəticələr və tövsiyələr ümumiləşdirilmiş şəkildə təqdim edilmişdir. Sözügedən nəşrdə təchizat və logistika sahələrində məlumatların mübadiləsi prosesində müşahidə olunan imkanlar və problemlər, o cümlədən çıxış yolu kimi platformaların federativ şəbəkəsindən istifadə kimi RNLF tərəfindən irəli sürülən sonrakı tövsiyəyə nəzər salınmışdır. Sənəddə belə bir platformanın yaradılması və istifadəyə verilməsi ilə bağlı fəaliyyətlərə dair tövsiyələr də verilmişdir.

RNLF (DTLF) Avropa Komissiyasının ekspert qrupudur