Avropa ölkələri vətəndaşlarının və təşkilatların sahibkarlıq bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi daşıyan və EntreComp kimi tanınan Avropa Komissiyasının Sahibkarlığa dair Peşəkarlıq Bazasını təqdim edən hesabat. Bazanın məqsədi, cari və gələcək təşəbbüslərin istinad edə biləcəyi 3 peşəkarlıq sahəsi, 15 səriştədən ibarət siyahı, tədrisin nəticələri və ixtisaslaşma səviyyələri müəyyənləşdirməklə sahibkarlığa dair səriştə ilə bağlı ümumi anlayış ətrafında konsensusun yaradılmasıdır.