EU4Digital proqramı tərəfindən hazırlanmış milli koalisiyaların yaradılması və idarə olunması üçün əsas fəaliyyət istiqamətlərini və prinsiplərini ümumiləşdirən Rəqəmsal bacarıqlara dair milli koalisiyalar üçün təlimatlar toplusu.

Təlimatlar milli koalisiyaların yaradılmasında aşağıdakılar daxil olmaqla, əsas mərhələləri əhatə edir:

  • Potensial milli koalisiya üzvlərinin müəyyənləşdirilməsi;
  • Milli koalisiyanın məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi;
  • Fəaliyyət planının tərtib olunması;
  • Milli koalisiyanın idarə edilməsi;
  • Milli koalisiyanın təşviqi.

Təlimatlarda həmçinin milli koalisiyalar, Aİ Koalisiya üzvləri nizamnaməsi, resurslar və qabaqcıl təcrübələr və Aİ koalisiyasının öhdəlikləri barədə məlumat verən bir neçə mənbəyə keçidlər təqdim edilib.