EU4Digital proqramının Koordinasiya komitəsinin ilk iclasında təqdim olunan və EU4Digital təşəbbüsü çərçivəsində həyata keçirilən işlərin cari vəziyyətinə dair təqdimat. Təşəbbüsə geniş şəkildə nəzər salmaqla yanaşı, təqdimatda EU4Digital proqramı çərçivəsində həyata keçirilən altı fəaliyyət, onların nəticələri, problemlər və qarşıda duran vəzifələr haqqında məlumat verilmişdir.