Rəqəmsal İqtisadiyyat və Cəmiyyət İndeksinin (DESİ) 2018-ci il üzrə nəşri, Avropanın rəqəmsal sahədəki fəaliyyətinə dair müvafiq göstəriciləri ümumiləşdirir və Aİ-yə üzv dövlətlərin rəqəmsal rəqabət qabiliyyətindəki irəliləyişi izləyir.