Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən İqtisadi Artımın Bələdiyyə Rəisləri (M4EG) layihəsi Şərqi tərəfdaş ölkələrində informasiya texnologiyaları (İT) bazarının təhlilinə dair hesabat hazırlayıb. Sənəddə ümumilikdə sektorun fəaliyyət istiqamətlərinin təhlili, o cümlədən regionun rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi nəticəsində əldə olunan məlumatlar yer almışdır. Hesabat, İKT sektorunu yerli iqtisadiyyatın prioritet sahəsi kimi seçən Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukraynanın yerli icra orqanları üçün nəzərdə tutulub. Sözügedən araşdırma həmçinin dövlət orqanları, təhsil müəssisələri, İKT ekosisteminin yerli iştirakçıları, müəssisələr, donorlar və qanunvericiliyin hazırlanmasında iştirak edən digər maraqlı tərəflərin məlumatlandırılması baxımından faydalı vasitə ola bilər.