EU4Digital Proqramı tərəfindən hazırlanan bu sənəddə, Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrində rəqəmsal bacarıqlar sahəsində boşluqların ölçülməsi və proqnozlaşdırılması üzrə mövcud yanaşmaların, eyni zamanda Aİ təcrübələrinə uyğunlaşdırılmış vahid ölçmə və proqnozlaşdırma üzrə metodologiyanın tətbiqinə dair tövsiyələr barədə ümumi məlumat verilmişdir.