Elektron kommunikasiyalara dair qanun layihəsi EU4Digital proqramı tərəfindən Şərq Tərəfdaşlığı Elektron Rabitə Tənzimləyiciləri Şəbəkəsi (EaPeReg) ilə birlikdə hazırlanıb və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində Milli tənzimləyici orqanların (NRA) müstəqilliyinin gücləndirilməsinə töhfə verir.

Sözügedən qanun Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində milli tənzimləyici orqanların müstəqilliyinə dair analitik hesabatda qeyd olunan qanunvericilikdəki boşluqların və müvafiq tövsiyələrin davamı olaraq hazırlanıb.

Boşluqların qiymətləndirilməsi Şərqi tərəfdaşlıq ölkələri üçün elektron rabitə üzrə milli tənzimləyici orqanların müstəqilliyinin qiymətləndirilməsinə dair metodologiyada sadalanan meyarlara uyğundur.

Qanun layihəsi maddələrə ümumi istinadlardan ibarətdir və mövcud milli qanunvericiliklə əlaqələndirilməklə yanaşı, hüquqi sistemə uyğunlaşdırılmalıdır. Bu nümunə qanun çərçivəsində Avropa İttifaqının müvafiq tələblərinə tam uyğunluğu təmin etmək üçün transpozisiyaya hazır olan bütün zəruri normalar mövcuddur.