Avropa Kompüter Savadlılığına dair Lisenziya fondu (ECDL) tərəfindən hazırlanan sənəddə Avropada rəqəmsal sahədə bacarıqların əsl səviyyəsini öyrənmək və yerli, eləcə də Avropa səviyyəsində Avropada rəqəmsal sahədə bacarıqların inkişafına təsir göstərən amilləri müzakirə etmək üçün ECDL-in Avropada milli operatorları tərəfindən həyata keçirilən beş tədqiqatın əsas nəticələri təqdim edilmişdir. Avstriya, Danimarka, Finlandiya, Almaniya və İsveçrə kimi ölkələrin hamısı rəqəmsal inkişaf etmiş ölkələr hesab olunur və müxtəlif rəqəmsal sahələrin beynəlxalq inkişafı indekslərinin (məsələn, Avropa Komissiyası tərəfindən hazırlanan Rəqəmsal İqtisadiyyat və Cəmiyyət İndeksi) əsası olaraq müqayisə obyekti kimi faydalı rola malikdir.