Altı Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsi arasında Regional rouminq razılaşmasının əldə olunmasına yönəlmiş və 2019-2020-ci illəri əhatə edən Yol Xəritəsi və plan cədvəli.