2017-ci ilin oktyabr ayının 5-də Tallində keçirilən Rəqəmsal İqtisadiyyata dair Nazirlərin İkinci Şərq Tərəfdaşlığı Görüşünün bəyannaməsi. Bəyannaməyə bütün tərəflərin altı sahə – elektron rabitə və infrastruktur, etimad və təhlükəsizlik, elektron ticarət, rəqəmsal bacarıqlar, İKT-nin innovativ inkişafı, startap ekosistemi və elektron səhiyyədə əməkdaşlığı dərinləşdirmək ilə bağlı öhdəliyi daxildir.