Avropa Elektron peşəkarlıq bazasının yaradılması üzrə bir sıra təlimatlar. Bu təlimatlar İKT ilə əlaqədar bacarıqların müəyyənləşdirilməsi və təsviri məqsədilə istiqamətlər təmin edir.