Koronavirus pandemiyasının hökm sürdüyü bir dövrdə rəqəmsal texnologiyalar gündəlik həyatın, iqtisadi və sosial fəalliyyətlərin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib və biznesin planlaşdırılmış bərpası baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Koronavirus pandemiyası rəqəmsal texnologiyanın yetkinləşməsini sürətləndirməklə yeni rəqəmsal eranın başlanğıcı ola bilər. Bir vaxtlar “olsaydı yaxşı olardı” kimi qəbul etdiyimiz vasitələr artıq günün tələbinə çevrilib.

Hansı ölkələr Yeni rəqəmsal eraya hazırdır? AİB-in investisiyalara dair sorğusunun nəticələri” adlı hesabat Avropa İnvestisiya Bankı tərəfindən dərc olunan yeni hesabatdır. Hesabat Avropa ölkələrində rəqəmsallaşdırma prosesinin cari vəziyyətini əks etdirir.

Sözügedən hesabatda rəqəmsal texnologiyalar sahəsinə yatırılan sərmayələr və həmin texnologiyaların Aİ və ABŞ-da fəaliyyət göstərən firmalar tərəfindən tətbiqi təhlil edilir. Hesabatın yekun nəticələri bunlardır:

  • Aİ rəqəmsallaşdırma sahəsində ABŞ-dan geri qalır
  • Yalnız dörd Aİ ölkəsi rəqəmsallaşdırma sahəsində ABŞ-dan öndədir
  • Rəqəmsal texnologiyalardan yararlanan müəssisələr
    böyümə və məşğulluq baxımından digər müəssisələri üstələyir

Adı çəkilən hesabat iki təkrarolunmaz məlumat toplusuna – 13500-dən artıq müssəsisə arasında keçirilən AİB-in investisiyalara dair sorğusu və  AİB-in investisiyalara, startaplara və böyüməkdə olan şirkətlərə dair sorğusuna əsaslanır.

“Hansı ölkələr yeni rəqəmsal eraya hazırdır?” adlı hesabatı indi ödənişsiz olaraq  PDF və  elektron kitab formatda endirmək mümkündür. Hesabatın yekun nəticələrinin qısa xülasəsini buradan oxuya bilərsiniz.