Müştərək Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin hazırladığı işçi sənəddə tədris ədəbiyyatlarına əsaslanaraq əmək bazarlarında texnoloji yeniliklərin nəticələri barədə çağdaş sübutlar təqdim olunur və siyasət sahəsində cavab tədbirlərinin nümunələri ilə birgə problemlər müzakirə olunur. Əsas nəticələrdən biri göstərir ki, son vaxtlara qədər texnoloji dəyişikliklər iş yerlərinin ümumi sayına cüzi miqdarda təsir göstərirdi, ancaq iş yerlərinin əhəmiyyətli dərəcədə yenidən qurulması ilə nəticələnirdi. Burada Avropa əmək bazarları üçün üç əsas çətinliyin aradan qaldırılması nəzərdə tutulur: ilk növbədə, rəqəmsallaşdırma ixtisaslaşma tələblərində dəyişikliklər yaradır və dəyişən əmək bazarlarında işçilərin taleyi dəyişikliyə uyğunlaşmaq qabiliyyətlərindən həlledici dərəcədə asılıdır. İkincisi, rəqəmsallaşdırma tamamilə texnoloji proses deyil və təşkilati dəyişiklik prosesinin müşayiəti tələb olunur. Üçüncüsü, rəqəmsallaşdırma, daha çox maliyyələşdirmə, standartlaşdırma, parçalanma və onlayn platformalar səbəbindən alternativ iş razılaşmalarının artan payları ilə müşayiət olunur. Bu alternativ iş razılaşmaları həm yeni imkanlar, həm də problemləri özündə birləşdirir. Bu problemlər işçi sənəddə təhsil və təlim siyasətləri, aktiv əmək bazarı siyasəti, gəlir siyasəti, vergi sistemləri və texnologiya siyasəti üzrə təsvir edilən Avropa, milli və regional səviyyədə siyasət ilə bağlı adekvat cavab tədbirləri tələb edir.


бібліятэка

Паглядзець усё