ციფრული უნარების ქსელის ვებინარი

  • თარიღი: 25/06/20 – 25/06/20
  • გააზიარეთ:

ინიციატივის EU4Digital ციფრული უნარების ქსელი გეგმავს ვირტუალურ შეხვედრას 2020 წლის 25 ივნისს იმისათვის, რომ განიხილოს ციფრულ უნარებში არსებული ხარვეზების გაზომვის და პროგნოზირების მეთოდოლოგიის შემუშავებასთან დაკავშირებული შედეგები და პროგრამის EU4Digital მიერ მხარდაჭერილი მცირე და საშუალო საწარმოების და მიკროსაწარმოების კომპეტენციების ჩარჩო. გარდა ამისა, ქსელი დაგეგმავს მომავალ ტრენინგებს და კონფერენიებს ისეთ თემებზე, როგორიცაა ციფრული უნარები სამრეწველო რეოლუციისთვის 4.0, ქალთა მენტორობის პროგრამები და ციფრული უნარების და სამუშაო ადგილების ეროვნული კოალიციების დაარსება და მართვა.

ეს იქნება ქსელის 2020 წელს ჩატარებული მე-2 შეხვედრა. ქსელმა გადაწყვიტა მრავალი აქტივობის, მათ შორის ქსელის შეხვედრების, ონლაინ გადატანა მანამ, სანამ ძალაში რჩება Covid-19-თან დაკავშირებით მოგზაურობაზე დაწესებული შეზღუდვები. ამ შეხვედრის მიზანია წინა შეხვედრების შედეგების შესაბამისობაში მოყვანა და შეთანხმება სამომავლო ღონისძიებებთან, რომლები დაგეგმილია 2020 წლის ზაფხულის და ადრეული შემოდგომის განმავლობაში პროგრამის EU4Digital მხარდაჭერით. ინიციატივის EU4Digital ციფრული უნარების ქსელი წარმოადგენს პლატფორმას საუკეთესო პრაქტიკის და გამოცდილების გასაზიარებლად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანას და ევროკავშირს შორის, რაც ხელს უწყობს თანამშრომლობას და იდეების შემუშავებას ჰარმონიზაციის ერთობლივი პროექტებისთვის. პროგრამა EU4Digital მხარს უჭერს ქსელს რიგი ინიციატივების საშუალებით, რომელთა შორისაა ტრენინგების, კონფერენციების და სასწავლო ვიზიტების ორგანიზაცია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი პირებისთვის და ტრენინგების პროვაიდერებისთვის, ციფრული კომპეტენციების ჩარჩოს შემუშავება მცირე და საშუალო საწარმოებისა და მიკრობიზნესისთვის, და ციფრულ უნარებში არსებული ხარვეზების გაზომვა და პროგნოზირება.

მოვლენები

იხილეთ ყველა