მცირე და საშუალო სამრეწველო საწარმოების ციფრული ტრანსფორმაცია

  • თარიღი: 26/04/21 – 28/04/21
  • გააზიარეთ:

უკრაინული კლასტერის კვირა, რომელიც 26-28 აპრილს ჩატარდება, არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების და აღმოსავლეთ ევროპის სამრეწველო და მაღალტექნოლოგიური კლასტერების ონლაინ კონფერენცია, რომლის მიზანია მძლავრი პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიება კლასტერებს და კლასტერის წევრებს შორის.

პროგრამა მოიცავს ექსპერტთა პრეზენტაციებს, პანელურ დისკუსიას და B2B საკოორდინაციო შეხვედრებს. კონფერენციის მთავარი თემაა მცირე და საშუალო სამრეწველო საწარმოების ციფრული ტრანსფორმაცია.

ღონისძიებაზე დასწრება შეუძლიათ სამრეწველო და მაღალტექნოლოგიურ კლასტერებს (კლასტერების კოორდინატორებს და წევრებს უკრაინიდან, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებიდან და აღმოსავლეთ ევროპიდან), სახელმწიფოს წარმომადგენლებს და ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე პოლიტიკის განმსაზღვრელ სხვა ორგანიზაციებს, მაგ. ბიზნესის მხარდამჭერ ორგანიზაციებს, განვითარების და ინოვაციების სააგენტოებს, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ინსტიტუტებს.

ღონისძიების მხარდამჭერია ინიციატივა EU4Business.

სრული ინფორმაცია ღონისძიების შესახებ და რეგისტრაცია

მოვლენები

იხილეთ ყველა