უკრაინის ე-მმართველობის პოლიტიკის ჩარჩოს შეფასება საჯარო ადმინისტრაციის რეფორმის სტრატეგიის კუთხით და კიბერ-უსაფრთხოების გამოწვევები

უკრაინა
  • ხანგრძლიობა: 2017-2019
  • ევროკავშირის მხარდაჭერა: €300,000

ამ ორწლიანი პროექტის (2017-2019 – 300,000 ევრო) მიზანია ევროკავშირის მხარდაჭერის გაძლიერება უკრაინის პოლიტიკის ჩარჩოს გასაძლიერებლად  და ე-მმართველობის პოტენციალის შესაქმნელად. მთავარი ამოცანაა საჯარო ადმინისტრაციის ანგარიშვალდებულების, ხარისხის და ეფექტიანობის გაუმჯობესება უკრაინის ე-მმართველობასთან დაკავშირებული პოლიტიკის ჩარჩოს განხორციელების მხარდაჭერით, საჯარო ადმინისტრაციის რეფორმის სტრატეგიის და შესაბამისი სტრატეგიების ფარგლებში (კერძოდ, კიბერ-უსაფრთხოების სფეროში).


წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა