ავტომატიზებული „ჭკვიანი“ ვიდეოკონტროლის სისტემის შემოღება ბელარუსის და უკრაინის საზღვარზე მდებარე ნოვაია ჰუტა – ნოვი იარილოვიჩის საგზაო საზღვრის გადაკვეთის პუნქტზე

ბელარუსი, უკრაინა
  • ხანგრძლიობა: 2017-2019
  • ევროკავშირის მხარდაჭერა: €0.8 მილიონი

ამ პროექტის (2017-2019 – 0.8 მილიონი ევრო) მიზანია გაზარდოს ნოვაია ჰუტა – ნოვი იარილოვიჩის საგზაო საზღვრის გადაკვეთის პუნქტზე მომუშავე საბაჟო სამსახურების საქმიანობის ეფექტურობა და ეფექტიანობა, და აამოქმედოს ვიდეო კონტროლის ავტომატიზებული „ჭკვიანი“ სისტემა სრული აღჭურვილობით, საინფორმაციო ტექნოლოგიის აპარატურით და პროგრამული უზრუნველყოფით.


წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა