საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (GNCC) მხარდაჭერა მისი ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელი ჩარჩოს და საოპერაციო პოტენციალის განვითარებაში ევროკავშირის მარეგულირებელი ჩარჩოს შესაბამისად

საქართველო
  • ხანგრძლიობა: 2017-2019
  • ევროკავშირის მხარდაჭერა: €1.7 მილიონი

ევროკავშირის აღნიშნული თვინინგის პროექტის (2017-2019 – 1.7 მილიონი ევრო) მიზანია საქართველოს ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი ჩარჩოს და საოპერაციო პოტენციალის განვითარების მხარდაჭერა ევროკავშირის მარეგულირებელი ჩარჩოს შესაბამისად, და საქართველოს ელექტრონული კომუნიკაციების სექტორის ბაზრის ყველა მოთამაშისთვის კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფა.


წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა